غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان

غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان

غرق شدن دو پناهجو در آبهای یونان متاسفانە امروز پنج شنبە دو پناهجوی ایرانی اهل مریوان بە اسامی جلیل روانگرد و سمیه جامخانه، در آب‌های یونان غرق شدند. این زن و شوهر قصد مهاجرت به اروپا را داشتەاند. سازمان سراسری پناهندگان ایرانی ضمن ابراز تاسف عمیق از این تراژدی انسانی و تسلیت بە بستگاە این زن و شوهر جوان جمهوری اسلامی را بعنوان بانی فقر و بی خقوقی و سلب ازادیهای سیاسی و اجتماعی مسئول…

بیشتر بخوانید