هشدار وزیر کشور آلمان نسبت به وقوع بحران جدید پناهجویان

هشدار وزیر کشور آلمان نسبت به وقوع بحران جدید پناهجویان

پ هشدار وزیر کشور آلمان نسبت به وقوع بحران جدید پناهجویان هورست زهوفر می‌گوید ممکن است به زودی شاهد حرکت موج جدیدی از پناهجویان به سوی کشورهای اروپایی باشیم. او به کشورهای اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر همبستگی نداشته باشند با بحرانی عمیق‌تر از سال ۲۰۱۵ روبرو می‌شوند. وزیر کشور آلمان خواستار همکاری بیشتر کشورهای اروپایی برای کنترل بهتر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا شد. او می‌گوید بدون این همکاری ممکن است به زودی شاهد…

بیشتر بخوانید