فراخوان برای حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران

فراخوان برای حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران

فراخوان برای حمایت از فعالین کارگری زندانی در ایران صدای کارگران در بند باشیم فعالین کارگری زندانی در ایران در شرایطی در دادگاهای نمایشی دادگاهی شده اند، که تا سرحد مرگ شکنجه و به اعتراف اجباری علیه خود وادار شده بودند و در بدترین شرایط زندان، زندانی شده اند. رژیم اسلامی ایران فعالین کارگری نیشکر هفت تپه و ژورنالیست های آزاد نشریه گام را به اتهام و پروپاگاندا های اسلامی جمعا به بیش از یک…

بیشتر بخوانید