بگذار این آتش شعله ور بماند؛

بگذار این آتش شعله ور بماند؛

بگذار این آتش شعله ور بماند؛ ترانه ای از لاسه ماتیلا Lasse Mattila تقدیم به فاطمه شاهیندال، قربانی قتل ناموسی در سوئد و تقدیم به تمامی دختران بی نام و نشان که در این دنیای وارونه به جرم زن بودن روزانه تحقیر میشوند. تهدید شده و وحشت زده از تبعید در خویش این چه جامعه ای است که در آن زندگی میکنیم وقتی که دختر مهاجری در پی رها کردن خویش است، حقش بر زندگی…

بیشتر بخوانید

فراخوان برای اعتراض به دادگاهی کردن فعالین کارگری

فراخوان برای اعتراض به دادگاهی کردن فعالین کارگری

اکنون و‌پس از نمایش مضحک محاکمه نمایندگان کارگران هفت تپه اسماعیل بخشی وعلی نجاتی و همچنین سپیده قلیان و فعالین نشریه گام در بیدادگاههای رژیم سرمایه در ۱۲ مردادماه، رژیم درشهر شوش نیز با اقداماتی تلافی جویانه، دسته دسته کارگران معترض هفت تپه را پای میز محاکمه می برند تا به آنها بگویند که هر کس به دولت و سرمایه دار معترض است، برای نان، کار، آزادی، اداره شورایی بپاخواسته و به فقر و فلاکت…

بیشتر بخوانید