دولت ترامپ پناهندگی به آمریکا را سخت‌تر کرد

دولت ترامپ پناهندگی به آمریکا را سخت‌تر کرد

دولت ترامپ پناهندگی به آمریکا را سخت‌تر کرد ‌ دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از قوانین تازه مهاجرتی پرده برداشت که مجوز بازداشت نامحدود خانواده‌های مهاجر را در طول مدت بررسی درخواست پناهندگی آنها از سوی قاضی پرونده صادر میکند. قوانین جدید مهاجرتی دولت آمریکا جایگزین معاهده سال ۱۹۹۷ می‌شود که مدت زمان بازداشت کودکان مهاجر توسط مقام‌های آمریکا را محدود کرده بود و مطابق تفسیر رایج از آن بازداشت بیش از…

بیشتر بخوانید