فراخوان برای شرکت در اکسیون اعتراضی علیه دادگاهای کردن فعالان کارگری در ایران(٢ آگوست … استکهلم)

فراخوان برای شرکت در اکسیون اعتراضی علیه دادگاهای کردن فعالان کارگری در ایران(٢ آگوست … استکهلم)

فراخوان برای شرکت در اکسیون اعتراضی علیه دادگاهای کردن فعالان کارگری در ایران(٢ آگوست … استکهلم) اطلاعیهJuly 28, 2019 فراخوان برای شرکت در اکسیون اعتراضی علیه دادگاهای کردن فعالان کارگری در ایران رژیم اسلامی ایران قصد دارد که در روز شنبه سوم  اگوست ۲۰۱۹ در بیدادگاه های اسلامی اش فعالین کارگری دستگیر شده را  با نام های سپیده قُلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و اعضای نشریه گام را با نام های  ساناز الهیاری، امیر حسین…

بیشتر بخوانید