تأثیر تحریم‌های ایران بر مهاجران؛ افغان‌هایی که به خانه باز می‌گردند۱

تأثیر تحریم‌های ایران بر مهاجران؛ افغان‌هایی که به خانه باز می‌گردند۱

تأثیر تحریم‌های ایران بر مهاجران؛ افغان‌هایی که به خانه باز می‌گردند ‌ مهاجران افغان که در ایران زندگی می‌کنند در ماه‌های اخیر بیش از پیش به بازگشت به افغانستان می‌اندیشند. عبدالصبور که همراه همسر و سه فرزندش سالها پیش از فقر و درماندگی در افغانستان به ایران پناه آورده بود حالا به افغانستان بازگشته است گرچه شرایط زندگی در افغانستان برای وی بهبود چندانی نیافته است. او که در اصفهان و در یک خوار و…

بیشتر بخوانید