سوئد اخرین دژ دمکراسی

سوئد اخرین دژ دمکراسی

سوئد آخرین دژ دمکراسی نظام سرمایه داری چگونه در مقابل رشد راسیسم و نئوفاشیسم نشانه های زوالش را آشکار می کند! اعلام جرم علیه دختر سوئدی که از مهاجر افغان در هواپیما دفاع کرده بود “دادگاهی در سوئد برای یک زن جوانی که چندی پیش در هواپیما از یک پناهجوی افغان دفاع کرده بود قرار مجرمیت صادر کرد… ” الین ارسون دختر دانشجوی فعال پناهندگی در سوئد، بار دیگر در رسانه های جهانی خبر ساز…

بیشتر بخوانید