یتالیا؛ بازداشت خانگی شهردار مشهور حامی پناهجویان

یتالیا؛ بازداشت خانگی شهردار مشهور حامی پناهجویان

ایتالیا؛ بازداشت خانگی شهردار مشهور حامی پناهجویان ایتالیا؛ بازداشت خانگی شهردار مشهور حامی پناهجویان شهرداری شهری در جنوب ایتالیا که برای رویکرد نوآورانه‌اش در پذیرش پناهجویان شهرت جهانی دارد روز سه شنبه تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. دومینیکو لوکانو شهردار ۶۰ ساله شهر قدیمی ریاس در جنوب ایتالیا و همسرش متهمند که ازدواج های صوری بین شهروندان محلی و زنان پناهجو ترتیب می دادند تا اقامت پناهجویان را قانونی کنند. دادستان گفته است که آنها…

بیشتر بخوانید

اختفای نام‌ عربی فرزندان از ترس تبعیض؛ مهاجران اسامی غربی انتخاب می‌کنند

اختفای نام‌ عربی فرزندان از ترس تبعیض؛ مهاجران اسامی غربی انتخاب می‌کنند

اختفای نام‌ عربی فرزندان از ترس تبعیض؛ مهاجران اسامی غربی انتخاب می‌کنند بوسیله Euronews نگرانی از اعمال تبعیض‌های اجتماعی، موجب شده تا شمار بسیاری از والدین مهاجر از نامگذاری فرزندانشان با اسامی رایج در کشورهای مبدا خود اجتناب ‌کنند. روزنامه لوموند با انتشار گزارشی به معضل تبعیض رایج در جامعه نسبت به مهاجرانی که دارای نام‌های غیر فرانسوی و به ویژه عربی هستند، پرداخته و با روایت زندگی جوانی با اصالت لبنانی نوشت: «کریم» از…

بیشتر بخوانید