بلژیک؛ از هر چهار مهاجر یکی قربانی خشونت پلیس است

بلژیک؛ از هر چهار مهاجر یکی قربانی خشونت پلیس است

بلژیک؛ از هر چهار مهاجر یکی قربانی خشونت پلیس است بلژیک؛ از هر چهار مهاجر یکی قربانی خشونت پلیس است گزارشی رسمی به تازگی در بلژیک منتشر شد که نشان می‌دهد از هر چهار مهاجر ساکن این کشور یکی قربانی خشونت پلیس بوده است. گزارش اخیر به همت سازمان‌ «پزشکان جهان» و به یاری اسنادِ «اداره فدرال مهاجرت»، گزارش «رؤسای پلیس‌ استان‌های مختلف» و مدارک «کمیته پ» تهیه شده است. پی‌یر وربرن، مدیر سازمان پزشکان…

بیشتر بخوانید