مهاجران ردشده توسط ایتالیا مورد «شکنجه و تجاوز» قرار گرفته بودند

مهاجران ردشده توسط ایتالیا مورد «شکنجه و تجاوز» قرار گرفته بودند

سازمان ملل: مهاجران ردشده توسط ایتالیا مورد «شکنجه و تجاوز» قرار گرفته بودند سازمان بین‌المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرده است مهاجران آفریقایی که ایتالیا هفته گذشته از پذیرش آنان سر باز زد، برای بیش از دو سال در لیبی توسط قاچاقچیان نگه داشته شده و مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بوده‌اند. ۱۵۰ مهاجر عمدتا اریتره‌ای و سومالیایی روز ۱۵ آگوست از دریای مدیترانه نجات داده شدند اما دولت ضدمهاجر ایتالیا…

بیشتر بخوانید

پناهجویان در اتریش از آموزش و کارآموزی محرومند

پناهجویان در اتریش از آموزش و کارآموزی محرومند

پناهجویان در اتریش از آموزش و کارآموزی محرومند پناهجویان در اتریش از آموزش و کارآموزی محروم هستند اتریش به پناهجویان اجازه نمی دهد تا پیش از اتمام روند رسیدگی به درخواست پناهندگی بتوانند از فرصت های آموزشی استفاده کنند. این دستورالعمل جدیدی است که دولت مهاجر ستیز اتریش پس از بازنگری در قانون مهاجرت به نهاد ها و سازمان ها و مراکز آموزشی در این کشور ابلاغ کرده است. به گفته پیتر تیفنتال، سخنگوی دولت…

بیشتر بخوانید