برگزاری مسابقه مهاجرت از اروپا

برگزاری مسابقه مهاجرت از اروپا

برگزاری مسابقه مهاجرت از اروپا یک مسابقه تلویزیونی از پائیز سال جاری در لهستان بر روی آنتن می‌رود که شرکت کنندگان آن باید مسیر معکوس مهاجرت به اروپا را با گذشتن از تمام موانع و مشکلات آن تا مقصد عراق، طی کنند. در جریان این برنامه که «برگرد به همان جایی که از آن آمده‌ای» نام دارد، ۶ شرکت کننده طی مدت حدود یک ماه همانند پناهنده‌ها و در کنار آنها زندگی می‌کنند. این ۶…

بیشتر بخوانید