تردید فرانسوی‌ها در مورد نحوه مواجهه با مهاجران غیرقانونی

تردید فرانسوی‌ها در مورد نحوه مواجهه با مهاجران غیرقانونی

تردید فرانسوی‌ها در مورد نحوه مواجهه با مهاجران غیرقانونی بر اساس نتایج یک نظرسنجی، اکثریت جامعه فرانسه بر این باورند که دولت این کشور باید شرایط را برای اقامت مهاجران کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی فراهم کند. نتایج این نظرسنجی که توسط انستیتوی نظرسنجی و بازاریابی فرانسه (IFOP) و به سفارش پایگاه اینترنتی آتلانتیکوانجام شده، نشان می‌دهد که حدود ۵۴ درصد از فرانسوی های پاسخ دهنده به سوال‌های این نظرسنجی معتقدند که فرانسه نباید به…

بیشتر بخوانید