جنایت و فحشاء در کمین پناهجویان ونزوئلایی؛ تلاش برای انسداد مرز برزیل

جنایت و فحشاء در کمین پناهجویان ونزوئلایی؛ تلاش برای انسداد مرز برزیل

جنایت و فحشاء در کمین پناهجویان ونزوئلایی؛ تلاش برای انسداد مرز برزیل با وجود صدور دستور یک قاضی برزیلی مبنی بر بستن مرز این کشور در برابر سیل مهاجران ونزوئلایی، دولت فدرال با ارسال درخواست تجدیدنظر سعی کرده تا مرز میان دو کشور را همچنان باز نگاه دارد. هلدر برتوی، قاضی فدرال برزیلی روز یکشنبه دستور داد تا زمان مهیا شدن شرایط بشردوستانه برای پذیرش پناهجویان ونزوئلایی، مرز میان دو کشور بسته شود ولی اجرای…

بیشتر بخوانید