تعطیلی تمامی شعبه های اداره مهاجرت در سوئد در استکهلم

تعطیلی تمامی شعبه های  اداره مهاجرت در سوئد در استکهلم

خداحافظ سولنا! همه شعبه های اداره مهاجرت در استان استکهلم تعطیل و به یک مرکز منتقل می شود استکهلمیان – واژه «اداره مهاجرت» برای هر مهاجری دارای باری احساسی است. اداره مهاجرت نخستین مرجع و ارگانی است که فرد مهاجر در بدو ورود به کشور جدیدش با آن تماس پیدا می کند. احساس یک مهاجر در رابطه با اداره مهاجرت با توجه به سرنوشت پرونده مهاجرتی اش می تواند مابین عشق و نفرت و هر…

بیشتر بخوانید