اعتراضات سراسری در آمریکا علیه سیاست مهاجرتی ترامپ

اعتراضات سراسری در آمریکا علیه سیاست مهاجرتی ترامپ

اعتراضات سراسری در آمریکا علیه سیاست مهاجرتی ترامپ در چندین شهر آمریکا تظاهرات گسترده علیه سیاست مهاجرتی ترامپ برگزار شد. ۱۷ ایالت نیز در همین زمینه از ترامپ شکایت کرده‌اند. اعتراضات هم به سیاست ترامپ درباره مهاجران مکزیک است و هم قانون منع سفر اتباع هفت کشور به آمریکا. در سراسر آمریکا تظاهرات و اعتراضاتی علیه فرمان مهاجرتی ترامپ و نیز سیاست مهاجرتی او در مرز مکزیک در روز سه‌شنبه ۲۶ ژوئن برگزار شد. به…

بیشتر بخوانید