چرا ایرانیان راهی صربستان میشوند.

چرا ایرانیان راهی صربستان میشوند.

بیشتر ایرانیانی که از زمان لغو ویزا برای ایران به صربستان می‌روند، می‌خواهند از این کشور به عنوان مسیر عبور به کشوری دیگر در اروپا استفاده کنند. دولت صربستان در پی کنترل بیشتر برآمده است. روزنامه آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه” در شماره روز ۲۸ مارس (۸ فروردین) خود گزارشی با عنوان “بلیط یکطرفه تهران- بلگراد” چاپ کرده و پرسیده است که «چرا این همه ایرانی به ناگهان راهی صربستان شده‌اند؟» به نوشته این روزنامه، از آغاز…

بیشتر بخوانید