کشتی مهاجران سرگردان افریقای در اسپانیا

کشتی مهاجران سرگردان افریقای در اسپانیا

اسپانیا به کشتی حامل ۶۲۹ پناهجوی آفریقایی اجازه پهلوگیری مپ ایتالیا و مالت به این کشتی اجازه پهلوگیری در کشورشان را نداده بودند. کمیسیون اروپا از مقامات ایتالیایی و مالت خواسته بود تا نسبت به محافظت از جان بیش از ۶۰۰ مهاجر سرگردان در دریای مدیترانه تعهد بیشتری از خود نشان دهند. دولت ایتالیا روز یکشنبه بنادر خود را به روی کشتی «Aquarius» حامل ۶۲۹ مهاجرِ نجات داده شده از امواج مدیترانه بست. رم اعلام…

بیشتر بخوانید

ایتالیا بنادر خود را به روی مهاجران بست

ایتالیا بنادر خود را به روی مهاجران بست

ایتالیا بنادر خود را به روی مهاجران بست حامل ۶۲۹ مهاجرِ نجات داده شده از امواج مدیترانه بست؛ رم اعلام کرد که از این به بعد کشور مالت باید به جای ایتالیا پذیرای مهاجران باشد. دولت مالت این درخواست ایتالیا را رد کرد. والتا اظهار داشت که بر اساس قوانین بین‌الملل، بنادر مالت نزدیکترین بنادرِ امن به محل نجات مهاجران محسوب نمی‌شوند. زیرا محل نجات این مهاجران، مکانی در آبهای تحت کنترل لیبی بوده است…

بیشتر بخوانید