غرق شدن سی و سه پناهجو در دریا

غرق شدن سی و سه پناهجو در  دریا

امروز یکشنبه برابر با۳/۶/۲۰۱۸متاسفانه در آبهای دریای مدیترانه ۶۸ پناهجو غرق شدند و ۳۵ نفر هم از غرق شدن نجات پیدا کردند.پلیس دریایی ایتالیا تا کنون جنازه ۱۱ پناهجوی غرق شده را پیدا کرده است و جستجو برای یافتن باقی اجساد غرق شدگان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید