جرم دانستن کمک به مهاجران

جرم دانستن کمک به مهاجران

جرم دانستن کمک به مهاجران دولت مجارستان طرح قوانین جدیدی را تهیه کرده است،که براساس کمک به مهاجران غیرقانونی که به دنبال پناهندگی هستند را جرم تلقی می‌کند. اگر این قوانین در شکل فعلی تصویب شوند، چاپ اطلاعات برای پناهجویان و دادن غذا یا ارائه مشاوره حقوقی به آن ها جرم شمرده خواهد شد. قانون اساسی نیز اصلاح خواهد شد تا از انتقال پناهجویان به مجارستان توسط کشورهای دیگر اتحادیه اروپا جلوگیری کند. ویکتور اوربان،…

بیشتر بخوانید

اطلاعیه برگزاری جلسه هفتگی سازمان بیمرز

اطلاعیه برگزاری جلسه هفتگی سازمان بیمرز

اطلاعیه برگزاری جلسه هفتگی سازمان بیمرز سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز واحد – سوئد در نظر دارد که در روز پنجشنبه ۳۱ می ۲۰۱۸ جلسه هفتگی خود را مانند همیشه با اعضای سازمان در ادرس و مکان ذیل برگزار کند و در این جلسه اعضای سازمان میتوانند خود را برای انجام دادن وظایف سازمانی کاندید کنند همچنین در این جلسه در مورد راهکارهای ارتباط گیری با اعضا و پناهجویان و برنامه ریزی برای چاپ نشریه…

بیشتر بخوانید