بحران مهاجرت؛ قاطعیت نمایندگان پارلمان اروپا برای لغو قانون دوبلین

بحران مهاجرت؛ قاطعیت نمایندگان پارلمان اروپا برای لغو قانون دوبلین

بحران مهاجرت؛ قاطعیت نمایندگان پارلمان اروپا برای لغو قانون دوبلین بحران مهاجرت؛ قاطعیت نمایندگان پارلمان اروپا برای لغو قانون دوبلین یکی از مهم‌ترین چالش‌های اروپا از سال ۲۰۱۵ بحران مهاجرت‌های گسترده به قاره سبز است. این بحران تاثیری مستقیم بر انتخابات در کشورهای مختلف اروپایی داشته است. حال پارلمان اروپا تصمیم گرفته است برخی از قوانین دست و پا گیر و ناکارآمد اروپا از جمله قانون موسوم به «دوبلین» را تغییر دهد. ابتکار عمل آن…

بیشتر بخوانید

اطلاعات جدیدی در مورد رشوه خاری اداره مهاجرت آلمان

اطلاعات جدیدی در مورد رشوه خاری اداره مهاجرت آلمان

برنامه زنده: بامداد اسماعیلی اطلاعات جدیدی در مورد تحقیقات اداره بامف اماده کرده است. برکامه ویدئویی به دو زبان فارسی و آلمانی اماده شده است. Live: Neue Informationen zu den Ermittlungen des BAMF. Dieser Beitrag ist Deutsch-Persisch

بیشتر بخوانید