برسی دوباره هجده هزار پروند پناهجوی در آلمان

برسی دوباره هجده هزار پروند پناهجوی در آلمان

در این ویدیو توضیحاتی در مورد اینکه چرا این پروندها. دوباره بازنگری شده اند توضیح داده می شود. اداره بامف ۱۸۰۰۰ پرونده مثبت را در شعبه خود در برمن بازنگری می گند. بامداد اسماعیلی و فلاح آلیاس از جزئیات آن می گویند Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überprüft 18.000 positive Asyl-Entscheidungen der Bremer Außenstelle auf ihre Rechtmäßigkeit. Was das genau bedeutet, erklären Euch Bamdad Esmaili und Falah Elias. Dieser Beitrag ist Persisch – Deutsch

بیشتر بخوانید