افزایش بازرسی های پلیس

افزایش بازرسی های پلیس

امکانات بیشتر برای پلیس جهت پیدا‌کردن پناهجویانی که مخفی شده‌اند دولت سوئد امکانات بیشتری را برای پلیس به منظور پیداکردن پناهجویانی که برای اجتناب از اخراج شدن به زندگی مخفی روی آورده‌اند تدارک می‌بیند. بطوری که پیشتر گزارش شده چند هزار تن از پناهجویان که به درخواست پناهندگی آن‌ها پاسخ منفی داده شده و باید از سوئد اخراج شوند، به صورت مخفی زندگی می‌کنند و پلیس موفق به اخراج آنها نمی‌شود. علت اصلی این عدم…

بیشتر بخوانید

زمان رسیدگی به درخواستهای پناهندگی افزایش یافت

زمان رسیدگی به درخواستهای پناهندگی افزایش یافت

مدت زمان رسیدگی به درخواست های پناهندگی به بیش از یک سال افزایش می یابد بنا بر گزارشی از اداره امور مهاجرت، به علت کاهش کارکنان، مدت رسیدگی به درخواست های پناهندگی به طور متوسط افزایش می یابد و به ۱٣ ماه می رسد. بنا بر پیش بینی اداره امور مهاجرت امسال شمار کسانی که به عنوان پناهجو به سوئد می آیند، ۲٣۰۰۰ نفر خواهد بود که رقم چندان بزرگی نیست. علت این امر کنترل…

بیشتر بخوانید