تدابیر جدید پلیس به منظور شناسایی پناهجویان

تدابیر جدید پلیس به منظور شناسایی پناهجویان

تا پایان سال ۲۰١۷ بیشتر از ‌‌١۲-هزار تن پناهجویی که پاسخ رد دریافته اند و پلیس دنبال اخراج شان است مخفی شده اند. حکومت در نظر دارد پلیس به منظور شناسایی افراد تحت تعقیب، بازرسی‌های بیشتر انجام دهد، اما برعکس رقم این بازرسی‌ها کاهش یافته است. پاتبریک اینگستروم، رئیس پلیس مرزی، به تلویزیون سویدن می‌گوید: شماری از این افراد از سویدن رفته اند و از سوی دیگر پیدا کردن افرادی که خود را مخفی کرده‌اند…

بیشتر بخوانید

غرق شدن قایق حامل پناهجویان

غرق شدن قایق حامل پناهجویان

متاسفانه دیروز چهارشنبه ۴/۴/۲۰۱۸ بر اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در مرز آبی میان ترکیه-یونان یک زن با دو فرزندش غرق شدند.از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز به خانواده و بستگان این پناهجویان تسلیت میگوئیم.

بیشتر بخوانید

سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو

سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو

سرنوشت مبهم پناهجویان در جزیره نائورو دستگاه قضایی جزیره نائورو می‌خواهد رابطه‌اش با دستگاه قضایی استرالیا را تعلیق کند. این تصمیم چه تاثیری بر وضعیت پناهجویانی که بیشتر آنها ایرانی و افغان هستند می‌گذارد؟

بیشتر بخوانید
1 2 3