برسی دباره بیش از ده هزار پرونده پناهندگی در آلمان

برسی دباره بیش از ده هزار پرونده پناهندگی در آلمان

بعد از اتهام رشوه خواری، اداره بامف قصد دارد ده ها هزار پرونده مثبت را بار دیگر بررسی کند. بامداد اسماعیلی و ایزابل شایانی جزییات بیشتری در این مورد برای شما دارند. برای دریافت اطلاعات بیشتر ویدو زیر را نگاه کنید.

بیشتر بخوانید