موافقت حزب سنتر با پیشنهاد جدید

موافقت حزب سنتر با پیشنهاد جدید

حزب سنتر از پیشنهاد حکومت برای پذیرش پناهجویان تنها حمایت می‌کند حزب سنتر به پیشنهاد حکومت مبنی بر ارائه فرصت مجدد به پناهجویان تنها برای درخواست مجدد پناهندگی حمایت کرده است و گفته است که با این پیشنهاد موافق است. احزاب حاکم در حکومت باید حمایت حزب سنتر را با خود داشته باشند تا پیشنهاد مورد نظر را به پارلمان ارائه کنند. انی لوف رهبر حزب سنتر می‌گوید: این پیشنهاد واقعاً بد ترتیب شده است….

بیشتر بخوانید