افزایش جواب رد به درخواست‌های پیوند خانوادگی

افزایش جواب رد به درخواست‌های پیوند خانوادگی

شمار بیشتر افرادی که درخواست اقامت براساس پیوند خانوادگی به اداره مهاجرت سپرده‌اند به دلیل درآمد کم، پاسخ رد دریافت می‌کنند. در ماه جولای سال ۲۰١۶ مقررات جدید در خصوص حقوق ماهیانه افرادی که اعضای نزدیک خانواده شان را به منظور اقامت براساس پیوند خانوادگی به سویدن دعوت می‌کنند، وضع شد. پس از وضع این مقررات شمار بیشتر افراد به درخواست‌های شان پاسخ رد دریافته‌اند. برای اینکه فردی بتواند یکی از نزدیکان خود را به…

بیشتر بخوانید