غرق شدن قایق حامل پناهجویان

غرق شدن قایق حامل پناهجویان

متاسفانه دیروز چهارشنبه ۴/۴/۲۰۱۸ بر اثر غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان در مرز آبی میان ترکیه-یونان یک زن با دو فرزندش غرق شدند.از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز به خانواده و بستگان این پناهجویان تسلیت میگوئیم.

بیشتر بخوانید