طرح پیشنهاد جدید به منظور انسجام امور پذیرش پناهجویان

طرح پیشنهاد جدید به منظور انسجام امور پذیرش پناهجویان

پیشنهاد شده است که مراکزی برای ورود پناهجویان ایجاد شود. این پیشنهاد از سوی بازرس حکومت مطرح شده است که در مورد شرایط پذیرش و اسکان پناهجویان بررسی‌هایی را انجام داده است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر در سیستم کنونی پناهنده‌پذیری لازم است. رئیس هیئت اجرایی کمون مالمو و سازمان کمون‌های سویدن (SKL) از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند و خواهان اجرایی شدن هرچه زودتر آن هستند. امروز وزیر بازارکار، یلوا یوهانسون، نتایج این بررسی‌ها…

بیشتر بخوانید