غرق شدن تعدادی پناهجو در دریا

غرق شدن تعدادی پناهجو در  دریا

باز هم غرق شدن تعداد دیگری از پناهجویان: متاسفانه مطلع شدیم دیشب قایقی که ۲۰ پناهجو را با خود حمل میکرد در مرزهای آبی دریای اژه غرق شد.و تا کنون پیکر ۱۵ پناهجو که ۵ نفر از آنان کودک می باشند،پیدا شده است.ما از طرف سازمان سراسری پناهندگان ایرانی-بی مرز به خانواده ها و بازماندگان این پناهجویان تسلیت میگوئیم.بدون شک شرایطی که سیستم سرمایه داری جهانی و حکومت های مرتجعرو مستبد اسلامی در منطقه خاورمیانه…

بیشتر بخوانید