آزمایش “دی ان ای” برای اثبات روابط خانوادگی مهاجران اریتریا

آزمایش “دی ان ای” برای اثبات روابط خانوادگی مهاجران اریتریا

آزمایش “دی ان ای” برای اثبات روابط خانوادگی مهاجران اریتریا امروز دادگاه عالی اداره مهاجرت اعلام کرد. پناهندگان اهل ایریتریا که اجازه اقامت دریافته اند و خواهان آوردن بستگان شان هستند، می‌توانند روابط خانوادگی خود را از طریق آزمایش “دی ان ای” ثابت کنند. در گذشته اداره مهاجرت از شهروندان اریتریایی که فاقد پاسپورت بودند می‌خواست تا برای اخذ پاسپورت به یکی از سفارت خانه‌های اریتریا مراجعه کنند. اما دادگاه عالی اداره مهاجرت اعلام کرد…

بیشتر بخوانید