توافق جدید درمورد استخدام بیکاران و پناهندگان

توافق جدید درمورد استخدام بیکاران و پناهندگان

دولت سوئد و طرف‌های بازار کار یعنی کارفرمایان و سندیکاها در مورد ایجاد کارهای موسوم به کار برای استقرار که از جمله و بطور عمده شامل مهاجران و پناهندگان تازه وارد به سوئد است به توافق رسیده اند. وزیر کار در یک کنفرانس مطبوعاتی که بعد از ظهر امروز برگزار شد اعلام داشت که این توافق بر پایه توافق میان سازمان سراسری کارگران سوئد، ال او از یک سو و سازمان کارفرمایان سوئد، سونسک نرینگس…

بیشتر بخوانید