غرق شدن چندین مهاجر

غرق شدن چندین مهاجر

غرق شدن قایق پناهجویان موجب مرگ کودک ۴ ساله شد به گفته مقامات امداد و نجات ترکیه یک کودک ۴ و یک نوجوان ۱۲ ساله نیز در میان کشته شدگان هستند. در پی غرق شدن قایق حامل پناهجویان در رودخانه ماریتسا در مرز یونان و ترکیه سه نفر کشته و چهار نفر مفقود شدند. به گفته مقامات امداد و نجات ترکیه یک کودک ۴ و یک نوجوان ۱۲ ساله نیز در میان کشته شدگان هستند….

بیشتر بخوانید