کمک‌رسانی سازمان‌های خیریه در مدیترانه، خطر سفر پناهجویان را کاهش نمی دهد

کمک‌رسانی سازمان‌های خیریه در مدیترانه، خطر سفر پناهجویان را کاهش نمی دهد

با وجود محدودیت سفر پناهجویان با قایق از ترکیه به اروپا، سازمان‌های غیردولتی همچنان به صورت داوطلبانه به خدمات رسانی به این پناهجویان مشغولند. به باور فرشاد شامقلی، این مسیر با خطرات بسیار همراه است. فرشاد شامقلی، ساکن مالمو به صورت داوطلبانه در یکی از این سازمان‌ها عضویت دارد و به عنوان راننده قایق به کمک پناهجویانی می‌رود که در دریای مدیترانه و از مسیر لیبی تا مالتا و جنوب ایتالیا سوار قایق شده‌اند. او…

بیشتر بخوانید