مهاجرین بزرگ‌ترین بدهکاران در سوئد

مهاجرین بزرگ‌ترین بدهکاران در سوئد

مهاجرین بزرگ‌ترین بدهکاران در سوئد افرادی که بدهی‌های خود را نمی‌پردازند پس از چند بار یادآوری به اداره‌ی اجراییات معرفی می‌شوند. گزارش جدید این اداره نشان می‌دهد که افراد خارجی تبار اکثریت افراد ثبت شده نزد اداره اجرائیات را تشکیل می‌دهند. این امر باعث می‌شود برخی از حقوق و امتیازهای اجتماعی از آنها سلب شود. برای اطلاع‌رسانی دراین مورد، اداره‌ی اجراییات اقدام به تهیه‌ی گزارش تحلیلی کرده است. دراین گزارش ازجمله نشان داده شده که…

بیشتر بخوانید