این جزیره در اروپا مهاجر می‌پذیرد:

این جزیره در اروپا مهاجر می‌پذیرد:

این جزیره در اروپا مهاجر می‌پذیرد رشد منفی جمعیت و مهاجرت ساکنان روستاها به امید یافتن شغل و زندگی بهتر، این روستاها را خالی از سکنه کرده و حالا خانه‌های خالی این شهرها می‌تواند محل زندگی مهاجران و پناهجویان باشد. روستاها و شهرهایی کوچک در جزیره‌ ساردینیا در غرب ایتالیا به استقبال از پناهجویان و مهاجران و حتی کمک برای یافتن شغل و تشکیل خانواده برای آنها تشویق می‌شوند. روستاهای جزیره بزرگ ساردینیا در دریا…

بیشتر بخوانید