توقف آزمایش تعیین سن برای دختران پناهجو

توقف آزمایش تعیین سن برای دختران پناهجو

در پی توقف آزمایش تعیین سن برای دختران از سوی پزشکی قانونی، اداره مهاجرت تصمیم گرفته است انجام این آزمایش برای دختران پناهجو را متوقف سازد. پزشکی قانونی بر اساس نتایج تحقیقات جدید، به توقف آزمایش تعیین سن برای دختران دست زده است. دانیل صالحی، مدیر فرآیند تعیین سن از اداره مهاجرت با ارسال یک پیام مطبوعاتی نوشته است: یافته‌های علمی ممکن است تغییر کنند و ما باید منتظر زمانی باشیم که پزشکی قانونی روش‌های…

بیشتر بخوانید