پناهندگی

پناهندگی

ین آهنگ در مورد پناهندگی است که شنیدن آن خالی از لطف نیست. ترجمه فارسی این آهنگ را میتوانید در زیر بخوانید. ترجمه آهنگی زیبا و پر معنا درباره پناهجویی اجباری: پناهندگی: “کنون شاید تو دردوردستها باشی، کنون شاید در این نزدیکی ها(باشی) کنون شاید در کناره دریاها،سرود تلخ خود را می سرایی پناهندگی،پناهندگی غربت گونه… من می میرم با تمامی وجود و احساس خویش! کوچ می کنم از این دیار،آی دور افتاده ام از…

بیشتر بخوانید