تعویق ۲۴ ساعته بیرون راندن پناهجویان از اردوگاه مانوس

تعویق ۲۴ ساعته بیرون راندن پناهجویان از اردوگاه مانوس

گینه‌نو می‌گوید بیرون کردن پناهجویان از اردوگاه در مانوس را ۲۴ ساعت به تاخیر می‌اندازد. به دستور دادگاه عالی این مجمع‌الجزایر، استرالیا مجبور شد ۱۱ روز پیش آنجا را ببندد. اما صدها پناهجو هنوز این اردوگاه را ترک نکرده‌اند چون نگران امنیت‌شان در بیرون هستند. اما از آنها خواسته شده یا بیرون بروند یا بیرون انداخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید