قوانین جدید پناهندگی در سوئد

قوانین جدید پناهندگی در سوئد

سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم تصمیم گرفته است جلسه ای برگزار کند تا قوانین جدید پناهندگی در سوئد را برای پناهجویان توضیح دهد! به همین منظور باحضور Anuta Hatam sjungham وکیل آشنا به مسائل پناهندگی وهمچنین آشنا به وضعیت ایران دعوت کرده تا به سوالات شما پاسخ دهد سازمان سراسری پناهندگان ایرانی واحد استکهلم از همه پناهجویان در استکهلم و حومه دعوت می کند که در این جلسه شرکت نمایند و با قوانین جدید…

بیشتر بخوانید