رفیق نورالدین الهامی عزیز درگذشت

رفیق نورالدین الهامی عزیز درگذشت

  رفیق نورالدین الهامی عزیز درگذشت! با کمال تاسف رفیق نورالدین الهامی کادر حزب حکمتیست و فعال خستگی ناپذیر و دبیر سازمان سراسری پناهندگان ایرانی – بی مرز در نروژ، بر اثر سکتە قلبی درگذشت.

بیشتر بخوانید