از امروز به بعد، پناهجویان خودشان مسئول پیدا کردن مسکن هستند

از امروز به بعد، پناهجویان خودشان مسئول پیدا کردن مسکن هستند

اداره مهاجرت سوئد اعلام کرد که از امروز به بعد، به پناهجویان برای پیدا کردن مسکن کمک نخواهد کرد و پناهجویان خودشان مسئول یافتن مسکن هستند. این موضوع مدتها مورد بحث بود اما امروز اداره مهاجرت تصمیم نهایی خود را اعلام کرد. دلیل این تصمیم، ورود تعداد زیادی از پناهجویان به سوئد ظرف یک سال گذشته است. اداره مهاجرت می گوید، از این به بعد هر پناهجویی که به سوئد می آید، باید متوجه این…

بیشتر بخوانید