معدنچیان در لهستان اعتصاب کردند

معدنچیان در لهستان اعتصاب کردند

بیتا سیدلو، نامزد نخست وزیر لهستان روز گذشته به جمع معدنچیان عصبانی این کشور پیوست. معدنچیان در این کشور در اعتراض به شرایط بد کاری و پایین بودن دستمزدهایشان دست به اعتصاب زده اند. شرکت استخراج ذغال سنگ «کامپانیا وگلووا» اعلام کرده است قادر به پرداخت دستمزد نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارکنان خود را در پایان این ماه نیست.

بیشتر بخوانید

قاره سبز، بهشتی که کابوس پناهجویان شد

قاره سبز، بهشتی که کابوس پناهجویان شد

مرگ صدها پناهجوی آفریقایی در آبهای مدیترانه طی روزهای گذشته، بار دیگر سیاستهای اتخاذ شده از سویاتحادیه اروپا برای مقابله با هجوم پناهجویان را زیر سئوال برده است. اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که تنها طی یکسال گذشته بیش از دو سوم از پناهجویانی که به اروپا آمده اند درخواست پناهندگی خود را در چهار کشور آلمان، ایتالیا، فرانسه و سوئد ثبت کرده اند که به ترتیب بیشترین درخواست ها مربوط به آلمان…

بیشتر بخوانید
1 3 4 5