گمشده

بنا به خبر رسیده به دست مسول سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز ، ابراهیم طاهری ۳۷ ساله اهل شیراز چند مدت پیش به کشور سوئد وارد شده است و اکنون تماس او با خانواده و بستگان‌اش در سوئد و ایران قطع شده است. از این رو تمامی کسانی که با او در ارتباط بوده اند در شرایط روحی بدی به سر میبرند.

لطفا در صورت مشاهده و یا اگر اطلاعی از این پناهجو دارید به مسول سازمان بیمرز محمود محمد زاده خبر دهید.

تلفن تماس : محمود محمد زاده: ۰۷۳۶۲۲۸۷۲۶

صبا پور مهر : ۰۷۶۹۲۹۰۷۵۱

نام: ابراهیم طاهری.
نام پدر:محمد
سن: ۳۷ سال

اهل شیراز

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail