کودکان پناهنده اجازه ثبت نام در مدارس دولتی نخواهد داشت

یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب حاکم لهستان پیش از این پناهجویان را عامل گسترش «انگل و بیماری» در کشورش دانسته بود.
دولت لهستان در نظر دارد طرحی را به اجرا بگذارد که براساس آن کودکان پناهنده در این کشور نمی توانند به مدارس دولتی بروند.
بنا به این طرح کودکان پناهنده در مراکزی که در آن زندگی می کنند آموزش خواهند دید. مخالفان دولت لهستان از این طرح که به گفته آنها براساس آموزش جداگانه طراحی شده است، انتقاد کرده اند.
براساس طرح وزارت کشور لهستان مقامات محلی در این کشور می توانند به جای پذیرش کودکان پناهنده در مدارس دولتی شماری از آموزگاران را برای تدریس به مراکز نگهداری آنها اعزام کنند.
برنامه وزارت کشور لهستان در حالی اعلام می شود که حزب ملی گرای حاکم در لهستان تاکنون با با طرح سهمیه بندی پذیرش پناهجویان در اتحادیه اروپا مخالفت کرده است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail