پیشنهاد دولت برای پذیرش شمار بیشتر پناهجویان

پیشنهاد دولت برای پذیرش شمار بیشتر پناهجویان نوجوان نهایی شده است
اکنون پیشنهاد دولت برای ماندن تعداد بیشتر پناهجویان نوجوان تنها در سویدن آماده است. این پیشنهاد در برگیرنده آنعده می‌شود که در لیسه/دبیرستان درس می‌خوانند.

زمانی که این پیشنهاد در خزان سال گذشته معرفی شد، از سوی احزاب مخالف به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. اکنون دولت تغییراتی در آن وارد کرده که مورد پذیرش تمام احزاب قرار گیرد.

با در نظر داشت بحران پناهجویی و زمان طولانی انتظار پناهجویان برای دریافت جواب به درخواست پناهندگی خود، در خزان سال گذشته موافقتنامه‌ای معرفی شد که بر اساس آن زمینه بررسی دوباره پرونده‌های یک تعداد از پناهجویان تنهای زیر ۱۸ سال را ممکن می‌کرد.

این پیشنهاد بیان می‌داشت آنعده از پناهجویان نوجوان تنها که درخواست پناهندگی خود را قبل از ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵ به اداره مهاجرت فرستاده‌اند و حداقل ۱۵ ماه منتظر بررسی پرونده خود مانده‌اند، برایشان امکان بررسی دوباره پرونده داده شود. به ویژه افرادی که در این مدت به سن ۱۸ سالگی رسیده باشند و یا آن‌هایی که سن شان از سوی اداره مهاجرت بالای ۱۸ سال تعیین شده است. این پیشنهاد اما در پارلمان به شدت انتقاد شد، از آن جمله حزب مرکز که توافق این حزب در پذیرفته شدن و عملی شدن این پیشنهاد خیلی اهمیت دارد.

اکنون که دولت پیشنهاد خود را به کمسیون قوانین ارائه می‌کند، تغییراتی در پیشنهاد اولیه خود ایجاد کرده تا بتواند رضایت و موافقت حزب مرکز را جلب کند.

تغییرات دولت در پیشنهاد مربوط این است: پناهجویانی که اظهار داشته اند زیر ۱۸ سال اند و از سوی اداره مهاجرت تعیین سن شده اند و بالای ۱۸ پنداشته می‌شوند، پرونده آن‌ها دوباره بررسی نخواهد شد.

براساس پیشنهاد تغییریافته، نه تنها نوجوانانی که در یک برنامه ملی در لیسه‌ها/دبیرستان‌ها آموزش می‌بینند شانس ماندن در سویدن را می‌دهد، حتی نوجوانانی که در برنامه‌ها کوتاه‌مدت حرفه‌یی درس می‌خوانند شانس اقامت در سویدن را دارند.

پیشنهاد قوانین جدید که قرار است در ماه جون سال جاری عملی شود، بودجه آن یک و نیم میلیارد کرون تخمین شده است.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail