پناهندگی رویایی آن سوی مرزها:

پناهندگی به کشورهای اروپای و آمریکای در سالهای اخیر رو به افزایش بوده است، برای خیلی از انسانها پناهندگی تبدیل به یک ‌مد در عرصه مهاجرت شده است و برای افراد سود جو چاق انسان تبدیل به سود عظیم باد آورده‌ای شده است. تا چند سال گذشته تعداد پناهجویانی که از کشورهای آسیایی و آفریقای که به اروپا می آمدند سالانه به بیش از ‌چند هزار نفر نمیرسید، اما روند پناهنده پذیری در یکی دو سال گذشته با وجود جنگهای قومی، مذهبی و نژادی در کشورهای عمدتاً اسلام زده با ورود بیش از حد پناهجویان کاملاً عوض شده است، و موجب تغییراتی در قوانین پناهنده پذیری در کشورهای اروپای و آمریکا شده است. تا حدی که در چند هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با گرفتن تصمیماتی آمیخته با تعصب نژادی و قومی و مذهبی مرزهای کشور آمریکا را به روی پناهجویانی که از جهنم جنگ و دیکتاتوری هفت کشور عمدتاً مسلمان مانند ایران فرار کرده اند را به طور موقت بست، با تصمیمی نازی گونه ” که با کشیدن دیوار ۱۵۵ کیلومتری بعد از جنگ جهانی دوم المان شرقی و غربی را از هم جدا کرد” دستور ساخت دیوار هفت متری را در مرز آمریکا و مکزیک صادر کرده است تا با با این روش از ورود پناهجویان نیازمند به کمک به طور قاچاقی جلوگیری کند. این تصمیم ترامپ به دنبال تصمیمات سال گذشته کشورهای اروپای در زمینه قوانین مهاجرتی بود که با صادر کردن قوانین جدید مهاجرتی و سخت تر کردن قوانین پناهنده پذیری روند پناهنده پذیری را در کشورهای اروپای تغییر دادند. قوانین ‌حقوق بشری و انسان دوستانه که در چند سال گذشته جای خود را به افکار ناسیونالیستی وطنی داده‌اند اکنون در حال تغییر هستند و در این چند سال سرنوشت هزاران انسان نیازمند به حمایت و کمک را قربانی خواسته ها و مصالح اقتصادی خود کرده اند. گسترش جنگ های قومی مذهبی در خاور میانه ودشوار شدن زندگی در این کشورها و مداخله نظامی ناتو و بسته شدن دوره‌ای مرزهای حوزه شینگن، بسته شدن مرزهای کشورهای اروپای شرقی، و به روی کار امدن ترامپ و بستن مرزهای آمریکا به روی پناهجویان و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همگی اینها نشانه‌های فوبیا ورود پناهجویان به اروپا و امریکا و ناسیونالیسم وطنی است که در حال گسترش در اروپا و آمریکا است ، همگی این نشانه ها عظم ما را برای اتحاد و درست کردن جامعه های سوسیالیستی بیشتر میکند. بیشتر پناهجویانی که به دلایل مختلف جواب رد گرفته‌اند، و مجبور به ترک اجباری کشور درخواست دهنده شده اند، در شرایط روحی و عاطفی بدی که موجب بیماری و مشکلاتی برای آنها شده است به سر میبرند، و رویایی شیرین زندگی در اروپا را به کام آنها تلخ کرده است. در خاورمیانه جنگ و دیکتاتوری اسلامی بزرگترین دلیل برای فرار از زندگی و خانواده است، جنگهای که با پشتیبانی مالی و فروش تسلیحاتی کشورهای خارجی از ملیشاهای مسلح اسلامی که دنبال به دست آوردن سود و سرمایه به قیمت قربانی و آواره شدن مردم ستم دیده هستند شده است. در این میان زنان برای تجارت و سکس و کودکان برای درست کردن ارتش در دستان گروه‌های تروریستی اسلامی، این مزدوران گوش به فرمان سرمایه داری قرار گرفته اند و قربانی این جنگها شده اند. یک فردای آرام‌‌ و تغییر در روند زندگی را انسانها تنها با نابودی نیروهای فاشیست و جنگ طلب و همبستگی و اتحاد نیروهای سوسیالیست و آزادیخواه و برابری طلب میتوانند تجربه کنند به امید رهایی بشر‌از هر نوع قید و بندگی و استثمار و به امید اینکه همه مردم جهان در آرامش و صلح زندگی کنند، و دیگر نه جنگی وجود داشته باشد و نه کسی مجبور به مهاجرت و فرار از وطن خود شود.
زندگی شاد، سالم و برابر حق تمامی انسانهاست نابود باد فاشیسم
پردل زارع ۰۵/۰۴/۲۰۱۷

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail