پناهجویان و رویاهای طلایی

با هزاران ترس از زندان و شکنجه یا به امید یک زندگی بهتر یا از ترس بمب و حملات انتحاری، خانه و کاشانه خود را رها می کنند و با هزاران ترس و امید به دریا می زنند تا به اروپا سرزمین رویا ها برسند!
اما آن چیز که در انتظارشان است ! کمپ های بی امکان یا در بهترین حالت، استثمار در رستوران ها و کار سیاه است! دقیقا آن چیزی که برایشان برنامه ریزی شده است!
همان  روز اول پناهجو را از دیپورت و زندگی سیاه می ترسانند، تا به هر چیزی تن دهد !
خوب زمانی باید برای گرفتن چند برده تا افریقا می رفتند و یا پول زیادی خرج  خرید شان می کردند اما این روزها برده ها قاچاقی از طریق دریا و با خطرناک ترین شکل ممکن خود را به اروپا می رسانند!
در هر صورت اروپا امن است، کودکان به مدرسه می روند، همیشه غذایی برای خوردن هست، نه بمبی منفجر می شود نه گشت ارشادی که تجاوز کند و نه داعشی که آنها را بکشد یا به بردگی بگیرد .
اینها بهانه های خوبی برای قبول این وضعیت است، اما ایکاش همه چیز به اینجا ختم میشد!
چند سال اول در اروپا  که در انتظار مصاحبه های طولانی و تحقیر آمیز اداره مهاجرت هستید، زمانی که در کمپ و بعلت مشکلات زیاد دنبال راهی برای ورود به جامعه و ترک آنجا هستید، دروزاه های ” طلایی “زندگی نیمه سیاه را بروی شما می گشایند، کار سیاه، و تصویری از آینده سیاه تر در صورت دیپورت از اروپا و باز جنگ، بمب، زندان و گشت ارشاد.
به سوئد برمی گردیم و به همین امروز و اینکه مشکلات دیگری بر هزاران ترس پناهجویان افزوده  می شود . “یعنی اقامت موقت؟” و شرط کار دایم( تن دادن بدون چون و چرا به قراردادی که صاحب کار می بندد) یعنی اگر شما قبول شوید و از هفت خان بگذرید تازه باید برای تمدید اقامتتان به هرچیز ( که کار سفید اسمش را گذاشته اند) تن دهید.
اما مشکلاتی که همیشه بوده است، شما زبان را هنوز خوب یاد نگرفته اید، به همین دلیل هنوز نمی توانید در حرفه ای که در آن سابقه دارید وارد بازار کار شوید، شما هنوز اسمتان به جای سونسون و لارسون ،علی و زهرا است .  این همان مشکلی است که شما را سالها از زندگی که لیاقتش را دارید دور میسازد. اینها تازه بعد از قبولی و به رسمیت شناختن اقامت شما با چهار شماره در انتظارتان است.
این مشکلات مربوط به همه است که البته عده ای هستند که زندگی بدتری را تجربه می کنند! منظورم از عده ای، اکثریت نسبتا زیادی از پناهجویانی است که از اداره مهاجرت سوئد در خواست پناهجویشان رد میشود! قوانین برای این عده نسبتا زیاد، ببخشید تقریبا قوانینی وجود ندارد!
زندگی با ۱۵ ساعت کار و دریافتی ۶ ساعت و در حقیقت زندگی  در حد بخور و نمیر و یک سرپناه.! مشکلات پناهجویان در یک نوشته جا نمیشود! در حوصله این نوشته نیست! حتما در شماره های بعد به گوشه های دیگری از مشکلات پناهجویان خواهیم پرداخت.
ترانه داداشى

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail