پلیس آلمان ۱۶ پناهجو را در یک خودروی حمل‌و‌نقل یافت

پلیس آلمان ۱۶ پناهجو را در یک خودروی حمل‌و‌نقل یافت
ماموران پلیس بایرن آلمان دو قاچاقچی انسان را بازداشت کردند. این دو ۱۶ پناهجو را در یک خودروی حمل‌ونقل از اتریش به آلمان آورده بودند. چند ایرانی نیز در میان این پناهجویان هستند.
اونیفورم پلیس بایرن آلمان
پلیس منطقه روزنهایم در ایالت بایرن آلمان روز دوشنبه هفتم آبان (۲۹ اکتبر) گزارش داد که خودرویی باری در نزدیکی منطقه “میتن والد” در ایالت بایرن روز یکشنبه ششم آبان‌ماه توجه ماموران را جلب کرده و آنها پس از کنترل خودرو ۱۶ پناهجو را در بخش بار این خودرو یافته‌اند.
به گفته پلیس، ۱۲ مرد، یک زن و سه کودک روی کف محل بار خودرو نشسته بوده‌اند و به این افراد در تمام طول راه تنها آب و نان داده شده بود.
به گفته پناهجویان، آنها پیش از این که سوار این خودرو شوند چند روز هم سوار یک کامیون بوده‌اند.
دو راننده این پناهجویان را از طریق مرز اتریش و آلمان وارد آلمان کرده بودند.
دو راننده این خودرو شهروندان پاکستان و ترکیه هستند. راننده ۲۴ ساله پاکستانی است و راننده دیگر ۵۲ ساله و اهل ترکیه است. هر دو راننده بازداشت شده‌اند.
پناهجویان نیز شهروندان پاکستان، ترکیه، ایران و عراق هستند. هر یک از این پناهجویان برای رسیدن به آلمان چندین هزار یورو به قاچاقچیان انسان پول پرداخته‌اند.
روشن نیست که چه تعداد از پناهجویان در خودروی مزبور ایرانی بوده‌ان

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail