نام هزاران قربانی مهاجرت به اروپا

یک روز نامۀ آلمان نام بیش از ۳۳ هزار نفری را نشر کرده که در راه مهاجرت به کشور های اروپایی، جان باخته اند.
در فهرستی که روزنامۀ اشپیگل آلمان آنرا نشر کرده نام ده ها پناهجوی افغان نیز ذکر شده که از سال ۱۹۹۳ تا ۲۹ ماه می ۲۰۱۷ در راه سفر به اروپا، هلاک شده اند.
بسیاری از پناهجویان که در مسیر سفر به کشور های اروپایی جان باخته اند، شهروندان کشورهای جنوب آسیا، شرق میانه و کشور های آفریقایی بودند.
شماری از پناهجویان از سردی هوا جان باخته اند و برخی دیگر آنها در آب ها غرق شده اند.
در فهرست ۴۶ صفحه ای که از سوی روزنامۀ اشپیگل نشر شده، نام قربانیان، سن شان، کشور اصلی شان، چگونگی هلاک شدن، تاریخ و منابع معلومات ذکر شده است. در شماری از موارد نام قربانیان ذکر نشده است، زیرا هویت آنان به صورت دقیق مشخص نگردیده است.
در سه سال گذشته، بیش از یک میلیون پناهجو که بیشتر آنان شهروندان سوری، افغان و عراقی اند، در کشور های اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.نام هزاران قربانی مهاجرت به اروپا

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail